Starka varumärken agerar etiskt!

Under 2015 antog FN:s alla medlemsländer i generalförsamlingen ”De 17 globala målen” för hållbar utveckling; Sustainable Development Goals, SDG.

193 länder världen över har antagit och formulerat dessa globala mål som är en del av resolutionen ”Agenda 2030”. Syftet är att till år 2030 ska man världen över bl a ha uppnått en miljömässig, social, och ekonomisk hållbar utveckling. Detta betyder att vi alla tillsammans måste hjälpas åt att leva hållbart för att vår civilisation och vår planet faktiskt ska överleva på sikt.

För att ett starkt varumärke ska kännas modernt, relevant och upprätthålla sina konkurrensfördelar behöver det utvecklas i enlighet med FN’s globala mål för hållbar utveckling.

För att göra det finns det några viktiga aspekter man kan ta hänsyn till:

  • Varumärket ska ha trovärdighet
  • Varumärket ska ha ett kvalitetsrykte
  • Varumärket ska ha integritet
  • Varumärket ska ha ett etiskt ansvarstagande

Trovärdighet

Att ha trovärdighet innebär att det som ett varumärke säger sig stå för och kommunicerar, måste stämma överens med verkligheten. Då är det ett varumärke att lita på nu och i framtiden.

Kvalitetsrykte

Det innebär att varumärket, kontinuerligt över tid, ska kunna leverera samma kvalitet oavsett var i världen dess kunder efterfrågar produkten eller tjänsten. Kvalitetsryktet signalerar hur varumärket har levererat och ger en grund för hur kunderna tror att varumärket kommer leverera i framtiden. Ett gott rykte är en avgörande konkurrensfördel.

Integritet

Har varumärket integritet innebär det att det överensstämmer med de interna och externa intressenternas krav och förväntningar. Kunderna upplever varumärket som rättvist, objektivt, ärligt och transparent.

Etiskt ansvarstagande

Med ett etiskt ansvarstagande får varumärket en positiv inverkan på den enskilda människan och på det omgivande samhället i stort. Forskare på ”Center for Research on Sustainable Markets”på Handelshögskolan i Stockholm, har kommit fram till att konsumenter belönar företag och varumärken som har en positiv påverkan på samhället och på vår planet. Det är dessa varumärken som kommer vinna och överleva i längden.

Allt ovan kan sammanfattas med att starka varumärken som har ambitionen att fortsätta vara starka, måste bidra till en mer och mer hållbar samhällsutveckling.

Källa: Larry Light, Journey to Brand Greatness, 2018