Blogg

Starka varumärken agerar etiskt!

Under 2015 antog FN:s alla medlemsländer i generalförsamlingen ”De 17 globala målen” för hållbar utveckling; Sustainable Development Goals, SDG.

193 länder världen över har antagit och formulerat dessa globala mål som är en del av resolutionen ”Agenda 2030”. Syftet är att till år 2030 ska man världen över bl a ha uppnått en miljömässig, social, och ekonomisk hållbar utveckling. Detta betyder att vi alla tillsammans måste hjälpas åt att leva hållbart för att vår civilisation och vår planet faktiskt ska överleva på sikt.

För att ett starkt varumärke ska kännas modernt, relevant och upprätthålla sina konkurrensfördelar behöver det utvecklas i enlighet med FN’s globala mål för hållbar utveckling.

För att göra det finns det några viktiga aspekter man kan ta hänsyn till:

  • Varumärket ska ha trovärdighet
  • Varumärket ska ha ett kvalitetsrykte
  • Varumärket ska ha integritet
  • Varumärket ska ha ett etiskt ansvarstagande

Trovärdighet

Att ha trovärdighet innebär att det som ett varumärke säger sig stå för och kommunicerar, måste stämma överens med verkligheten. Då är det ett varumärke att lita på nu och i framtiden.

Kvalitetsrykte

Det innebär att varumärket, kontinuerligt över tid, ska kunna leverera samma kvalitet oavsett var i världen dess kunder efterfrågar produkten eller tjänsten. Kvalitetsryktet signalerar hur varumärket har levererat och ger en grund för hur kunderna tror att varumärket kommer leverera i framtiden. Ett gott rykte är en avgörande konkurrensfördel.

Integritet

Har varumärket integritet innebär det att det överensstämmer med de interna och externa intressenternas krav och förväntningar. Kunderna upplever varumärket som rättvist, objektivt, ärligt och transparent.

Etiskt ansvarstagande

Med ett etiskt ansvarstagande får varumärket en positiv inverkan på den enskilda människan och på det omgivande samhället i stort. Forskare på ”Center for Research on Sustainable Markets”på Handelshögskolan i Stockholm, har kommit fram till att konsumenter belönar företag och varumärken som har en positiv påverkan på samhället och på vår planet. Det är dessa varumärken som kommer vinna och överleva i längden.

Allt ovan kan sammanfattas med att starka varumärken som har ambitionen att fortsätta vara starka, måste bidra till en mer och mer hållbar samhällsutveckling.

Källa: Larry Light, Journey to Brand Greatness, 2018

Starka och lönsamma varumärken!

Något man verkligen kan lära sig av är att läsa om och inspireras av de starkaste varumärkena i världen. Oftast är de också väldigt lönsamma. Varje år ger varumärkesbyrån Interbrand ut en rapport som heter Best Global Brands. Interbrand är en global och mycket respekterad varumärkesbyrå. Här följer en sammanfattning med de viktigaste slutsatserna.

Var modig

Det sammanfattande koncept som Interbrand beskriver i rapporten är att de varumärken som agerar ”modigt” är vinnare på marknaden. Varför är modiga varumärken vinnare, vad betyder det egentligen och vad krävs?

Av alla varumärken som är riktigt bra finns det några som verkligen står ut. Det är de företag som verkligen agerar modigt på marknaden. De ”modiga” företagen har förmågan att ta tydliga djärva kortsiktiga beslut som svarar mot marknadens behov, samtidigt som man följer en tydlig vision som har fullständig support från hela organisationen. De här företagen har en djup förståelse om vilka de är och det önskade läge de är på väg mot. Ett exempel är Nike som tog en kortsiktig stor risk som lanserade en annonskampanj med Colin Kaepernick (den amerikanska fotbollsspelaren som vägrade stå upp under den amerikanska nationalsången för att protestera mot rasismen inom sportvärlden). Detta beslut kunde Nike ta eftersom de alltid har uppmuntrat människor att tro på sig själva. 

De olika företagen med starka globala varumärken har kommit dit på olika sätt, men det finns några gemensamma faktorer som gör att man blir långsiktigt framgångsrik: 

  1. Tillföra nytta: Ledande varumärken ser till att vara användbara och relevanta genom att skapa produkter och tjänster som faktiskt löser kundproblemen. De marknadsför sig med syftet att hjälpa kunderna, inte bara för att sälja mer. Exempel på företag är Amazon.
  2. Prenumeration/abonnemang: Av de 100 bästa globala varumärkena kommer 29% av deras totala värde från en abonnemangsaffär. 2009 var andelen 18%. Det här beror på att kunder värderar tillgång till produkter eller tjänster högre än att äga. Ett exempel är Netflix där kunder abonnerar på tillgång till filmer och serier. 
  3. Kunden i centrum kombinerat med relevans: Ledande varumärken arbetar tillsammans med kunderna för att hitta lösningar på kundproblemen, så att kunden är med i varje del av affären. Enligt rapporten är de 10 snabbast växande varumärkena de senaste fem åren de som håller sig relevanta för kunderna genom att anpassa sig bättre till deras behov.
  4. Lär från lyxvarumärkena: Det lyxvarumärkena är bra på är att leverera en varumärkesupplevelse som känns exklusiv, personlig eller på annat sätt unik. Ett exempel är Samsung som har anpassat sina priser, service och design för att utmana Apple. Man erbjuder till exempel fri teknisk support, concierge assistans på flygplatser och tunnelbanor med mera. 
  5. Att ha ett starkare varumärke än konkurrenterna är nyckeln: Att göra varumärket viktigare i kundens köpbeslut är kritiskt för tillväxt. Exempelvis Nissan fokuserar på att stärka modervarumärket genom att harmonisera sina marknadsaktiviteter för alla produkter runt en enda kärnidé för varumärket och fokuserar på den övergripande kundupplevelsen av en Nissan, oavsett bilmodell. På detta sätt har de ökat betydelsen bland konsumenter att välja varumärket Nissan. 

Slutsats: Marknaden förändras hela tiden eftersom kundernas förväntningar förändras. Teknologiutvecklingen möjliggör också för företagen att möta förväntningarna på nya sätt. Det som är viktigt är att ha en vision vad man strävar mot. Då är det mycket lättare att ta bra lång- och kortsiktiga beslut för förändring i rätt riktning. Har man ett starkt tydligt varumärke är det lättare att agera med mod.