Jag är övertygad om att alla varumärken kan differentieras från sina konkurrenter. En tydlig position som differentierar varumärket ökar dess konkurrenskraft och lönsamhet.

För kunden innebär en tydlig differentiering att det blir enklare att välja produkter och tjänster.

Under 25 år har jag samlat erfarenhet och lärdom från att ha utvecklat varumärken, både nationellt och internationellt.

Utifrån det arbetar jag därför med metoder och processer som är väl beprövade.

Ekström & Partners använder en positioneringsprocess i tre steg som tar varumärket till en tydlig, lönsam position. Vi hjälper kunden med implementering och genomförande. Genom processen samarbetar jag med utvalda partners som ligger i framkant inom sina specialistområden.

Claes Ekström, grundare och VD